اسکار حضوری !

اسکار حضوری !

به گزارش سین به نقل از بی بی سی برگزارکنندگان جایزه سینمایی اسکار به نامزدها نوشته‌اند که حضور اینترنتی در...